Exempel på genomförda uppdrag

Funktionsansvar Arbetsrätt

På svenskt bolag var uppdraget att ha övergripande ansvar för arbetsrätt och att samordna samtliga fackliga förhandlingar. I uppdraget ingick även att förhandla fram nya kollektivavtal för företagets ca 2000 anställda.

Apotekskedja
HR chef i en nystartad apotekskedja. Uppdraget var att bygga upp och utveckla en ny Apoteksaktör i en spännande bransch i förändring.

Nordisk Organisation

Interimsuppdrag som HR Chef för en Nordisk organisation. Arbetsuppgifterna var framförallt chefsstöd, arbetsrätt, utbildning, förhandlingar, rekrytering och lönerevision.

Nedläggning och avveckling

HR ansvarig för att avveckla en verksamhet med ett 50-tal medarbetare runt om i Sverige.

Rekrytering

– inför en högsäsong rekryterades ca 150 medarbetare.

Fortsatt utveckling av HR-funktionen

I samband med ett interimsuppdrag togs en handlingsplan fram för fortsatt utveckling av nuvarande HR funktion.

Sagt om Britta:

Det har varit ett nöje att arbete tillsammans med dig. Raka besked, snabb respons och hög kvalitet på arbetet!

                                    Jonas

Det är så roligt att jobba med dig Britta. Du har kloka synpunkter och ett sunt förnuft. Det uppskattas alltid!

                            Gun-Marie